Koniec podatku jednolitego

Jak wynika z opublikowanego w dniu dzisiejszym komunikatu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, podjęta została decyzja o zakończeniu prac studyjno-analitycznych związanych z tzw. „jednolitym podatkiem”. Po przeprowadzonych analizach i konsultacjach została podjęta decyzja, że podatek jednolity nie zostanie wprowadzony do polskiego systemu podatkowego.

„Chcemy przeciąć tą decyzją wszelkie spekulacje i towarzyszące im niepewności dotyczące przyszłego prawa podatkowego w Polsce. W każdym dojrzałym i odpowiedzialnym państwie prowadzone są analizy, których celem jest dopasowanie rozwiązań podatkowych do zmieniających się warunków. W sprawie tzw. podatku jednolitego, podjęliśmy wspólną decyzję i ten etap przeglądu polskiego systemu podatkowego mamy już za sobą. Wszystkim zaangażowanym w prace studyjne, analityczne i konsultacyjne związane z koncepcją jednolitego podatku chciałbym bardzo serdecznie podziękować”
stwierdził Wicepremier Mateusz Morawiecki.

Decydujący wpływ na podjęcie takiej decyzji miał interes polskich przedsiębiorców. Po przeanalizowaniu potencjalnego wpływu jednolitego podatku na osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, uznano, że wprowadzenie go negatywnie wpłynie przede wszystkim na przedsiębiorców.

Należy więc zakładać, że dotychczasowe przepisy ustawy o podatek dochodowym od osób fizycznych co do kształtu i poziomu obciążeń publicznoprawnych pozostają aktualne na najbliższą przyszłość.

Powyższe oznacza, że realizacja większości zawieszonych, ze względu na okres niepewności co do przyszłych zobowiązań podatkowych, projektów może zostać ponownie podjęta.