Nowelizacja ustawy o grach hazardowych – czyli nowe zasady m.in. dla firm organizujących loterie promocyjne w internecie

Dnia 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o grach hazardowych (dalej jako: „Ustawa”) nakładająca szereg nowych obowiązków dla podmiotów organizujących gry hazardowe, którymi według Ustawy są m.in. gry losowe, czyli „gry, w tym urządzane przez sieć internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku” (art. 1 Ustawy). Zmiany wprowadzone zostały na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

(więcej…)

Wrocławskie Śniadanie Biznesowe – 28.04.2016 relacja

Zapraszamy, na krótką fotorelację z kolejnego Wrocławskiego Śniadania Biznesowego współorganizowanego przez CCIFP, AVANTA Auditors&Advisors oraz Kancelarią Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM, które odbyło się 28 kwietnia 2016 r. Gościem specjalnym wydarzenia był Mec. Roman Šolc – adwokat z biura SCWP SCHINDHELM w Pilznie, który przybliży uczestnikom prawne i praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Republiki Czeskiej. My natomiast po raz kolejny byliśmy świadkami wciągających dyskusji oraz wymiany poglądów, które pokazały, iż świadomość gospodarcza i prawna polskich przedsiębiorców stale rośnie.

(więcej…)

Kij i marchewka, czyli odsetki od zaległości podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

Do końca 2015 r. podatnik zazwyczaj wiedział, jakie odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych zapłaci:

  • 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, plus 2%, ale nie mniej niż 8%,
  • w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji (wraz z uzasadnieniem korekty) i zapłaty w całości zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zastosowanie miała obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 75% zwykłej stawki.

Zatem, opłacało się samemu skorygować deklarację podatkową i zaoszczędzić wydatków, które kosztami podatkowymi być nie mogą.

Od 1 stycznia 2016 r. sytuacja uległa zmianie. (więcej…)

Przejazd taksówką – przychód pracownika?

Wydawałoby się, iż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (syg. K 7/13), w którym Trybunał dokonał ustalenia, jakie kryteria statuują nieodpłatne świadczenie do zakwalifikowania go jako przychodu pracownika z tytułu stosunku pracy, dokonanie klasyfikacji poszczególnych świadczeń przez pracodawcę lub organy podatkowe nie powinno przysparzać trudności.

Niestety, praktyka nie jest już tak różowa i można zaobserwować, iż pomimo wskazówek Trybunału zarówno pracodawcy jak i organy podatkowe prezentują niejednokrotnie stanowiska, które nijak się mają do zasad przedstawionych przez Trybunał. (więcej…)