16 stycznia: Blue Monday

Zeszły poniedziałek był sądnym dniem, określanym szerzej jako Blue Monday. Czy to był naprawdę najbardziej depresyjny dzień w roku?

Black Week, Black Friday czy Cyber Monday to określenia, kojarzącego się każdemu konsumentowi z przecenami i zakupowymi szaleństwami. Po pewnym czasie, przychodzą jednak „wyrzuty sumienia” i niespodziewana weryfikacja stanu konta wpędza nas w posępny nastrój. Od kilkunastu lat dzień ten wypada w trzeci poniedziałek stycznia i jest określany mianem Blue Monday.

Pojęcie Blue Monday wymyślił prawie 20 lat temu brytyjski psycholog Cliff Arnall. Wyznaczył go za pomocą opracowanego przez siebie wzoru matematycznego, który bierze pod uwagę, m.in. czynniki meteorologiczne (krótki dzień, niskie nasłonecznienie), psychologiczne (świadomość niedotrzymania postanowień noworocznych) i ekonomiczne (czas, który upłynął od Bożego Narodzenia powoduje, że kończą się terminy płatności kredytów związanych z zakupami świątecznymi).

Trudno się nie zgodzić z badaczem, przecież początek roku wiąże się z podsumowaniami roku poprzedniego i tworzeniem list postanowień. To zazwyczaj sprzyja wyolbrzymianiu porażek i rozczarowaniom. Styczeń to także miesiąc, kiedy wiele osób pozostaje bez oszczędności, bo spożytkowano je na Boże Narodzenie, prezenty i zabawę sylwestrową. Miesiąc, w którym po okresie przerwy świątecznej wracamy do pracy, krótkich i mało słonecznych dni (wstajemy do pracy – jest zimno i ciemno, wracamy z pracy i znowu jest zimno i ciemno), niesprzyjającej aury. Sumując to, uzyskujemy odpowiedź, dlaczego cały styczeń jest tak depresyjny.

Z drugiej strony to wcale nie oznacza, że nagle wszyscy zapadają na styczniową chandrę. Przecież w Australii w styczniu jest 30 stopni, Chiński Nowy Rok przypada między 21 stycznia a 20 lutego, niektóre kraje (wyznania) nie obchodzą Świąt Bożego Narodzenia, a z kolei w innych nie ma zwyczaju, aby pod choinką składać prezenty dla najbliższych.

Okazuje się, że obniżenie nastroju w czasie Blue Monday dotyka nie tak znowu wielkiej liczby osób, a media, propagując mit o niebieskim poniedziałku, przyczyniają się do rozpowszechniania efektu placebo: „Skoro Blue Monday jest depresyjnym dniem, to musi być mi smutno”. Brak wiarygodnych badań i źródeł oraz niemierzalne czynniki uwzględnione we wzorze dowodzą, że Blue Monday to mit, który możemy włożyć między bajki. Wymyślony przez psychologa termin to zwykły chwyt marketingowy powstały na zlecenie biura podróży, aby zwiększyć ilość sprzedawanych wycieczek.

To Twoje myśli kreują Twoje uczucia, a te wpływają na Twoje zachowania. Jeśli będziesz sobie przez jakiś czas powtarzał, że 16 stycznia to będzie najlepszy dzień w miesiącu, to tak się właśnie stanie! Zaplanuj na ten dzień coś wyjątkowo miłego, nastaw się pozytywnie na ten poniedziałek – działaj niestandardowo.

Niech ten dzień nie będzie najsmutniejszym dniem w roku, lecz dniem w którym zwrócimy baczniejszą uwagę na osoby z naszego otoczenia. Może ktoś, kogo znasz wykazuje objawy depresji i do tej pory tego nie zauważałeś? Może bliska Ci osoba posiada problemy finansowe, które niekoniecznie powstały miesiąc temu i potrzebuje pilnej pomocy? A może prezes współpracującej z Tobą firmy od dłuższego czasu uważa, że Blue Monday w jego przedsiębiorstwie jest rutyną i nie widzi już światełka w tunelu?

W pierwszym przypadku SDZLEGAL Schindhelm nie może nic wskórać (choć wiemy, kto z tym jest w stanie się uporać!). Natomiast pozostałe sytuacje tak naprawdę problemami wcale nie są. To zwykłe wyzwania i drobne trudności z którymi pomożemy Ci się uporać.

Posiadamy wysoce wykwalifikowany zespół prawników i specjalistów, który zapewni kompleksowe wsparcie w procesie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Znajdujemy nieszablonowe rozwiązania, które pomogą „stanąć na nogi” i wyjść z każdej, nawet beznadziejnej sytuacji.

Łukasz Buszkiewicz

Radca prawny/Doradca restrukturyzacyjny

SDZLEGAL Schindhelm

Upadłość FEST FESTIVAL sp. z o.o.?

Na stronie internetowej festfestival.pl ukazało się oświadczenie organizatora (FEST FESTIVAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) o odwołaniu zaplanowanego na dzień 9-13 sierpnia 2023 r. festiwalu w Parku Śląskim w Chorzowie. W treści oświadczenia znajdujemy stwierdzenie, iż „wszyscy posiadający bilety mogą ubiegać się o zwrot środków, niestety w obecnej sytuacji zmuszeni zostaliśmy do uruchomienia postępowania upadłościowego, co uniemożliwia na ten moment wypłatę jakichkolwiek należności przez spółkę”.

(więcej…)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 kwietnia 2023, sygn. akt C-282/22 (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) – kwalifikacja czynności jako dostawy towarów albo świadczenia usług

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożył Naczelny Sąd Administracyjny w ramach sporu pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej a przedsiębiorcą w przedmiocie żądania uchylenia indywidualnej interpretacji podatkowej. Zgodnie z dyrektywą VAT dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel, natomiast świadczenie usług oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

(więcej…)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2023 r., sygn. akt C-616/21 (Gmina L.) – opodatkowanie czynności dokonywanych przez gminy

Wyrok Trybunału odnosi się do skierowanej wobec gminy interpretacji podatkowej dotyczącej opodatkowania podatkiem od wartości dodanej w odniesieniu do przeprowadzonych na jej zlecenie czynności związanych z usuwaniem azbestu oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego od tych czynności.

(więcej…)

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych w zakresie transgranicznego łączenia, podziału i przekształcenia spółek vol. 2.

Do dnia 31 stycznia 2023 r. powinno dojść do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. („dyrektywa 2019/2121”) zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 („dyrektywa 2017/1132”) w odniesieniu do transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek.

Planowana nowelizacja kodeksu spółek handlowych przewiduje szereg nowych i daleko idących zmian, w tym m.in.:

a) możliwość przeniesienia siedziby spółki kapitałowej do państwa członkowskiego UE lub państwa-strony EOG bez skutku jej rozwiązania;

b) dokonanie połączenia spółek bez przyznania udziałów lub akcji spółki przejmującej;

c) zwiększoną ochronę i udział wspólników, wierzycieli i pracowników w transgranicznych procesach połączenia, podziału i przekształcenia spółek;

d) w przypadku transformacji transgranicznych – wymóg uzyskania opinii odpowiedniego organu podatkowego.

(więcej…)

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych w zakresie transgranicznego łączenia, podziału i przekształcenia spółek vol. 1.

I. Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r.

Do dnia 31 stycznia 2023 r. powinno dojść do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. („dyrektywa 2019/2121”) zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 („dyrektywa 2017/1132”) w odniesieniu do transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek.

(więcej…)

Niezgłoszenie do sądu rejestrowego zmiany umowy spółki z o.o. w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania skutkuje bezskutecznością zmiany umowy

Dnia 29 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 75/22 podjął uchwałę, która jednoznacznie rozstrzygnęła występujące w praktyce wątpliwości dotyczące skuteczności zmian umowy spółki z o.o. zgłoszonych z naruszeniem sześciomiesięcznego terminu.

(więcej…)

Wpływ przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. na roszczenia jej wierzycieli

Dnia 29 września 2022 r. doszło do wydania decyzji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej jako: „BFG” lub „Fundusz”) o wszczęciu wobec Getin Noble Bank S.A. (dalej jako: „GNB”) przymusowej restrukturyzacji. Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta z dniem doręczenia GNB decyzji Funduszu, a co w tym przypadku miało miejsce 30 września 2022r. Jest to kolejne po Idea Bank S.A. przymusowe postępowanie restrukturyzacyjne instytucji finansowej.

Komunikat BFG w sprawie przymusowej restrukturyzacji GNB jak również treść samej Decyzji BFG jest dostępna na stronie: https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja-getin-noble-bank-s-a/

(więcej…)

Biznes we Włoszech w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („societa’ a responsabilita’ limitata”)

Specyfika rynku włoskiego

Zrozumienie procedury zakładania firmy we Włoszech może z pozoru stwarzać trudności, z uwagi na różnice w poziomie rozwoju gospodarki pomiędzy północną częścią kraju i południową. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że przeprowadzone w ostatnich latach reformy dostosowały normy włoskiego prawa spółek do standardów europejskich i obecnie procedura ta przypomina w znacznym stopniu procedurę prawa polskiego. Najczęściej wybieranymi formami prawnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Włoch są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wł. „societa a responsabilita limitata”, w skrócie „s.r.l.”) i spółka akcyjna (wł. „società per azioni”, w skrócie „spa”). Jednak zasadniczo dla firmy średniej wielkości najbardziej popularną formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (źródło: Dane opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju, dostęp: 30.08.2017 r.). Ze względu na fakt, iż jest to najpopularniejszy typ spółki kapitałowej, warto przeanalizować krok po kroku, jak wygląda procedura otwarcia tej spółki we Włoszech (więcej…)