Na początek 2018 r. zaplanowano wejście w życie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

W dniu 20 października 2017 r. Ministerstwo Rozwoju (dalej jako: „MR”) opublikowało projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji (dalej jako: „Ustawa”), która ma zastąpić dotychczasowe przepisy dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych (dalej jako: „SSE”). Wiceminister Rozwoju, Jerzy Kwieciński, zapowiedział ukończenie prac nad Ustawą do końca 2017 r. Ustawa zawiera nowe regulacje w zakresie dostępności pomocy publicznej dla nowych inwestycji, które są zbliżone do obecnie obowiązujących przepisów o SSE. Wprowadza ona jednak również inne, nowatorskie rozwiązania.

Nowe zasady dotyczące inwestowania mają istotne znaczenie, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców, jak również dla przedsiębiorców zagranicznych.

Zmianie ma ulec przede wszystkim zasięg terytorialny inwestycji, które dotychczas były wspierane przez polski rząd. Zmienić mają się także czynniki wpływające na podjęcie decyzji o rozpoczęciu danej inwestycji. Dotychczas decydujące znaczenie miały kwestie tworzonych miejsc pracy i wielkości poniesionych przy tym nakładów. Ustawa regulująca kwestie SSE sprawi, że od 2018 r. przedsiębiorcy będą mogli stawiać przede wszystkim na jakość i standardy inwestycji. Ministerstwo Rozwoju zamierza również rozszerzyć zachęty inwestycyjne na obszar całego kraju, które do tej pory obowiązywały jedynie w specjalnych strefach ekonomicznych.

Procedura ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu nie została zawarta w samej treści projektowanej Ustawy. Ma ona zostać uregulowana w rozporządzeniu wykonawczym. Można jednak przypuszczać, iż nie będzie się ona diametralnie różnić się od obecnej procedury przyznawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE.

Maksymalny okres zwolnienia z podatku wyniesie piętnaście lat. Co do zasady, ulgi podatkowe mają zostać uzależnione od trzech czynników:
(i) lokalizacji,
(ii) charakteru inwestycji,
(iii) jakości powstających miejsc pracy.

Jak podkreślają eksperci, istnieje możliwość wejścia w życie nowych przepisów już na początku 2018 r. Ustawa musi zostać jednak uchwalona przez parlament, a następnie podpisana przez prezydenta i ogłoszona. Należy zatem mieć na uwadze, iż zaprojektowane w niej rozwiązania prawne mogą ulec zmianie.

Aleksandra Berger