Redakcja bloga

Tomasz Szarek – Radca prawny / Redaktor naczelny

Managing Partner w kancelarii SDZLegal Schindhelm. Doradza krajowym i zagranicznym podmiotom w zakresie prawa spółek, M&A oraz legal / competition compliance. Kierując działem prawa spółek SDZLEGAL SCHINDHELM i funkcjonującą w jego strukturach praktyką compliance doradza podmiotom w procesie tworzenia i wdrażania polityki compliance ze szczególnym uwzględnieniem legal i competition compliance. Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu tematyki odpowiedzialności menadżerów, legal/competition compliance oraz kontroli gospodarczej przedsiębiorstwa. Autor szeregu opracowań i wykładów z zakresu prawa spółek i compliance

Email: [email protected]


dr  Marcin Śledzikowski – Radca prawny

Partner w kancelarii SDZLegal Schindhelm. Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W SDZLEGAL SCHINDHELM pracuje w dziale prawa spółek i M&A. Wielokrotnie brał udział w projektach związanych z zakładaniem, zarządzaniem, jak i reorganizacją spółek. W latach 2014 – 2017 prowadził jako członek katedry prawa handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prawa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa handlowego. W październiku 2017 r. obronił na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii rozprawę doktorską pt. „Skutki prawne udzielenia absolutorium dla członków zarządu spółki z o.o.”, która ukazała się drukiem. Autor szeregu opracowań i publikacji z zakresu prawa handlowego w czasopismach ogólnopolskich.

Email: [email protected]

 

Anna Derdak – Radca prawny, Doradca podatkowy

Manager w kancelarii SDZLegal Schindhelm. Radca prawny i Doradca podatkowy. Od kilkunastu lat doradza podmiotom polskim i zagranicznym, głównie w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Zajmuje się kwestiami ustanawiania obecności i wyboru najkorzystniejszego modelu biznesowego. Ma doświadczenie w realizacji projektów due diligence, zarówno związanych z procesami fuzji lub przejęć, jak i mających na celu ograniczanie ryzyka podatkowego w prowadzonej działalności. Wspiera klientów w sferze compliance, co wiąże się z tworzeniem i wdrażaniem odpowiednich procedur oraz szkoleniem personelu. Zajmuje się także kwestiami prawnymi związanymi z white collar crime w zakresie przestępstw skarbowych. Interesuje się wykorzystaniem legal tech w doradztwie prawnym, wdrażając nowe rozwiązania w codziennej pracy. Naukowo zgłębia temat obowiązków informacyjnych podatników, w tym digitalizacji obszaru sprawozdawczości oraz analizy danych.

Email: [email protected]

 

Paweł Szalewicz – Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny

Associate w kancelarii SDZLegal Schindhelm. Radca prawny oraz Doradca restrukturyzacyjny należący do zespołu prawa spółek i M&A kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. W ramach swojej praktyki wspiera przedsiębiorców krajowych oraz zagranicznych w zakresie prawa umów, prawa korporacyjnego, transakcji M&A oraz w szczególności prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Absolwent studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji oraz Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończył z bardzo dobrym wynikiem. Ukończył również kurs British Law Centre przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Cambridge. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, jak również jest członkiem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Słuchacz studiów podyplomowych z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego – Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie.

Email: [email protected]