Redakcja bloga

Tomasz_Szarek

Tomasz Szarek Radca prawny / Redaktor naczelny

Doradza krajowym i zagranicznym podmiotom w zakresie prawa spółek, M&A oraz legal / competition compliance. Kierując działem prawa spółek SDZLEGAL SCHINDHELM i funkcjonującą w jego strukturach praktyką compliance doradza podmiotom w procesie tworzenia i wdrażania polityki compliance ze szczególnym uwzględnieniem legal i competition compliance. Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu tematyki odpowiedzialności menadżerów, legal/competition compliance oraz kontroli gospodarczej przedsiębiorstwa. Autor szeregu opracowań i wykładów z zakresu prawa spółek i compliance.

email: tomasz.szarek@sdzlegal.pl

Aleksandra_KrawczykAleksandra Krawczyk Adwokat

Doradza krajowym i zagranicznym podmiotom w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, upadłościowego i naprawczego, oraz prawa karnego. W SDZLEGAL SCHINDHELM bierze udział w projektach realizowanych przez dział postępowań sądowych i arbitrażowych oraz German Desk. Jest absolwentką studiów prawniczych i ekonomicznych, obecnie uczestniczy w programie Legum Magister in Unternehmensrestrukturierung (LL.M. corp. restruc.), prowadzonym przez Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu (Niemcy). Posada tytuł doradcy restrukturyzacyjnego.

email: aleksandra.krawczyk@sdzlegal.pl


Radosław Poprawski Aplikant radcowski

poprawski_radoslaw_spolkaiprawo
Specjalizuje się w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa umów handlowych. W ramach praktyki prawa spółek i M&A w SDZLEGAL SCHINDHELM świadczy doradztwo prawne na etapie zawiązywania, prowadzenia bieżących spraw, łączenia oraz podziału spółek, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego. Ponadto, uczestniczy w projektach dotyczących zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów w obrocie gospodarczym oraz transgranicznych transakcji handlowych. Absolwent studiów podyplomowych LL.M. w zakresie prawa niemieckiego na Wydziale Prawa Humboldt-Universität zu Berlin. Obecnie jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego.

e-mail: radoslaw.poprawski@sdzlegal.pl

Marcin Śledzikowski Aplikant radcowski

_ledzikowski
Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W 
SDZLEGAL SCHINDHELM pracuje w dziale prawa spółek i M&A. Wielokrotnie brał udział w projektach związanych z zakładaniem, zarządzaniem, jak i reorganizacją spółek. Od 2013 r. uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego, Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie realizuje pracę naukową dotyczącą charakteru odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych. Autor szeregu opracowań i publikacji z zakresu prawa handlowego w czasopismach ogólnopolskich.

email: marcin.sledzikowski@sdzlegal.pl

 

 

Pozostali członkowie zespołu spółka i prawo:

  • Marcin Gruszko – radca prawny
  • Aleksandra Berger – aplikant adwokacki
  • Agnieszka Bonikowska – aplikant radcowski
  • Agnieszka Poteralska – prawnik