Redakcja bloga

Tomasz Szarek – Radca prawny / Redaktor naczelny

Doradza krajowym i zagranicznym podmiotom w zakresie prawa spółek, M&A oraz legal / competition compliance. Kierując działem prawa spółek SDZLEGAL SCHINDHELM i funkcjonującą w jego strukturach praktyką compliance doradza podmiotom w procesie tworzenia i wdrażania polityki compliance ze szczególnym uwzględnieniem legal i competition compliance. Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu tematyki odpowiedzialności menadżerów, legal/competition compliance oraz kontroli gospodarczej przedsiębiorstwa. Autor szeregu opracowań i wykładów z zakresu prawa spółek i compliance

Email: [email protected]


dr  Marcin Śledzikowski – Radca prawny

Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W SDZLEGAL SCHINDHELM pracuje w dziale prawa spółek i M&A. Wielokrotnie brał udział w projektach związanych z zakładaniem, zarządzaniem, jak i reorganizacją spółek. Od 2013 r. uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego, Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie realizuje pracę naukową dotyczącą charakteru odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych. Autor szeregu opracowań i publikacji z zakresu prawa handlowego w czasopismach ogólnopolskich.

Email: [email protected]

 

Katarzyna Dec – Radca prawny

Katarzyna Dec współpracuje z SDZLEGAL SCHINDHELM od lutego 2018 r. Jest absolwentką Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2014–2015 odbyła podyplomowe studia prawa niemieckiego na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, uzyskując tytuł LL.M. (Aufbaustudium in den Grundzügen des deutschen Rechts). W 2013 r. uczestniczyła także w programie wymiany studenckiej ERASMUS na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. W 2019 r. ukończyła studia podyplomowe kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi kurs prawniczego języka niemieckiego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących wrocławskich kancelariach oraz w ramach staży zagranicznych, w tym w kancelarii SCHINDHELM w Niemczech.

Email: [email protected]

 

Anna Mazur-Milczanowska – Radca prawny

Anna Mazur-Milczanowska współpracuje z kancelarią SDZLEGAL SCHINDHELM od września 2020 roku. Przed dołączeniem do zespołu SDZLEGAL SCHINDHELM pracowała we wrocławskich kancelariach oraz w ramach własnej działalności obsługując podmioty z dużych grup kapitałowych, jak również z branży budowlanej, IT, produkcyjnej oraz jednostki Skarbu Państwa. Dodatkowo, w latach 2016-2018 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni. W latach 2003-2008 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2007 r. w ramach Programu LLP Erasmus odbywała studia prawnicze w Wilnie na Mykolas Romeris Univeristetas. W latach od 2008 do 2012 roku odbywała aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, a w 2012 r. z sukcesem zdała egzamin zawodowy.W SDZLEGAL SCHINDHELM pracuje w dziale prawa spółek i M&A oraz jest członkiem zespołu New Tech Desk.

Email: [email protected]

 

Agata Żemełko – Doradca podatkowy

Agata Żemełko jest doradcą podatkowym w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Współpracuje z Kancelarią od maja 2020 roku wspierając polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki w tematach podatkowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, a także aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Jest wielokrotnym prelegentem konferencji i szkoleń podatkowych, zarówno o charakterze otwartym, jak i dedykowanych określonym klientom. Agata Żemełko jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Międzynarodowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Licencjonowany doradca podatkowy od 2014 roku. Przed dołączeniem do SDZLEGAL SCHINDHELM zdobywała doświadczenie w renomowanych kancelariach prawnych prowadząc projekty doradcze zarówno w ramach bieżącego doradztwa podatkowego, jak również związane z realizacją złożonych transakcji restrukturyzacyjnych, audytów podatkowych oraz due dilligence. Doświadczenie Agaty Żemełko obejmuje także zarządzanie departamentem usług outsourcingu księgowego w jednej z największych w Polsce firm z branży finansowej.

Email: [email protected]

 

Daria Kwiatkowska – Aplikant radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W latach 2015-2020 r. studiowała prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach pracy magisterskiej zajmowała się problematyką prawnopodatkowych aspektów łączenia się spółek kapitałowych. W SDZLEGAL SCHINDHELM pracuje w dziale prawa spółek i M&A. Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć. W ramach swojej specjalizacji z zakresu prawa handlowego i prawa spółek oferuje klientom wsparcie w sprawach związanych z tworzeniem, zarządzaniem, jak i reorganizacją spółek. Doradza również klientom na poziomie przedkontraktowym, zapewniając pomoc w przygotowywaniu projektów umów handlowych i innych dokumentów z zakresu prawa korporacyjnego. Z kancelarią związana od sierpnia 2020 roku. Przed dołączeniem do zespołu SDZLEGAL SCHINDHELM, zdobyła 4-letnie doświadczenie pracując w dziale prawnym spółki oraz we wrocławskich kancelariach.

Email: [email protected]

 

Jerzy Włodarczyk – Aplikant radcowski

Jerzy Włodarczyk w latach 2015-2020 studiował prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od stycznia 2021 r. odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jerzy podczas studiów był aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, w którym pełnił funkcję m.in. Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich, a obecnie jako członek Studenckiego Forum Business Centre Club pisze artykuły o tematyce gospodarczej. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w kancelariach prawniczych, jak i w największych międzynarodowych korporacjach consultingowych. W ramach współpracy z SDZLEGAL SCHINDHELM wspiera klientów w podejmowaniu decyzji biznesowych, doradzając im z zakresu prawa podatkowego oraz handlowego. Bliski jest mu również obszar prawa cywilnego procesowego, z którego obronił pracę magisterską na ocenę bardzo dobrą.

Email: [email protected]

 

Dominika Królik – Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W latach 2015-2020 r. studiowała prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach programu MOST spędziła rok studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie odbywa studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Krakowie. W SDZLEGAL SCHINDHELM należy do zespołu prawa spółek i M&A. W ramach współpracy z Kancelarią wspiera krajowych i zagranicznych klientów w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, bieżącej działalności przedsiębiorców oraz umów cywilnych i handlowych. Bliski jej jest także obszar procesowego prawa cywilnego. Doświadczenie zawodowe w kancelariach adwokackich zdobywała od 2013 r. świadcząc obsługę prawną dla przedsiębiorców oraz doradzając podczas sądowych postępowań cywilnych w sprawach gospodarczych, w szczególności o charakterze transgranicznym.

Email: [email protected]