UOKiK nałożył na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości prawie 26 mln zł za wprowadzanie konsumentów w błąd nieuczciwą reklamą

Na przedsiębiorcę Aflofarm Farmacja Polska, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Prezes UOKiK”) nałożył karę pieniężną wynoszącą prawie 26 mln zł. Zdaniem Prezesa UOKiK, suplementy diety były prezentowane tak, aby sprawiały wrażenie, że mają właściwości lecznicze. Postępowanie przeciwko Aflofarm Farmacja Polska zostało wszczęte na początku kwietnia 2016 r. Wątpliwości UOKiK wzbudziły reklamy suplementów diety RenoPuren Zatoki Hot oraz RenoPuren Zatoki Junior, które były rozpowszechniane w telewizji i internecie.

W swoim stanowisku, UOKiK podkreślił, iż suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają chorobom. Uznawane są za żywność i tak powinny być reklamowane. Zdaniem UOKiK, suplementy RenoPuren Zatoki Hot oraz RenoPuren Zatoki Junior były reklamowane nieprawidłowo.

Kara finansowa za wprowadzanie konsumentów w błąd nałożona na przedsiębiorcę wynosi 25.809.824,00 zł. Spółka już zmieniła treść zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK reklam. Ponadto, zobowiązano przedsiębiorcę do publikacji na własny koszt oświadczeń o tym, że analizowane reklamy wprowadzały w błąd.

Aleksandra Berger