Prawnicy z sieci Schindhelm z Austrii i Polski na Forum Prawników Korporacyjnych 8-9 września 2014 r. Warszawa

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Forum Prawników Korporacyjnych, które odbędzie się w dniach 8-9 września 2014 r. w Warszawie.

Tematem przewodnim Forum będą dobre praktyki w zakresie zarządzania działami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem problemów stosowania polityki compliance w firmach, tematyki zmian w przepisach prawa i kodeksów mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm, oraz zagadnień związanych z komunikacją i współpracą z innymi działami w firmie.

W Forum wezmą udział prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM – Tomasz Szarek, Partner kierujący Działem Prawa Spółek i specjalizujący się w zakresie prawa korporacyjnego i prawa transakcyjnego oraz Jarosław Fidala, Associate, specjalizujący się w prawie konkurencji oraz compliance. Gościem specjalnym Forum będzie dr Christina Hummer, Partner SCWP SCHINDHELM (biuro w Brukseli), posiadająca bogate doświadczenie i praktykę w obszarze prawa konkurencji i postępowaniach antymonopolowych przed Komisją Europejską.

W ramach Forum prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM i SCWP SCHINDHELM poprowadzą warsztaty dotyczące praktycznych aspektów polityki compliance w firmie, oraz wygłoszą wykłady na temat najistotniejszych problemów związanych ze stosowaniem i przestrzeganiem prawa w firmie, w kontekście reguł ochrony konkurencji i odpowiedzialności zarządu. Bardzo istotnym elementem warsztatów będzie analiza case study konkretnych przykładów programów compliance, z uwzględnieniem przede wszystkim kwestii zarządzania ryzykiem naruszenia prawa konkurencji w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przewidującą kary pieniężne do 2.000.000 zł, które będą mogły być nakładane na osoby zarządzające przedsiębiorstwem w razie naruszenia prawa konkurencji.

Zaproponowana formuła pozwoli uczestnikom na znalezienie ciekawych rozwiązań  w obszarze bieżących problemów związanych ze stosowaniem prawa w praktyce oraz stanowić będzie okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń i poglądów.

Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej Forum, na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje praktyczne na temat Forum.

Szarek, Fidala, Hummer