Śniadanie podatkowe SDZLEGAL SCHINDHELM – 9 kwietnia 2015 roku godz. 9.00

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu z cyklu Śniadań podatkowych organizowanych przez SDZLEGAL SCHINDHELM oraz SpółkaiPrawo.pl. Spotkanie odbywa się we Wrocławiu w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o bieżących zmianach w przepisach podatkowych, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorców.

Jesteśmy przekonani, iż spotkanie to będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat zagadnień, z którymi mają Państwo do czynienia w codziennej działalności.

Spotkanie poprowadzą Tomasz Szarek, radca prawny / Partner SDZLEGAL SCHINDHELM, oraz Krzysztof Czekaj – doradca podatkowy SDZLEGAL SCHINDHELM.

Program spotkania:

9:00 – 9.30     Rejestracja uczestników

9:3012.00

 • Istotne zmiany w zakresie podatkowych aspektów prowadzenia działalności w formie spółek komandytowych. Czy spółki komandytowe będą nadal korzystną formą prowadzenia działalności?
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi – zmiany w roku 2015 oraz spodziewane kierunki zmian.
 • Nowe regulacje w zakresie obowiązków sprawozdawczych. Co nowego grozi nam za nieskładanie sprawozdań finansowych?
 • Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej
  • klauzula o „unikaniu opodatkowania” – ciąg dalszy;
  • interpretacje indywidualne – czy będzie łatwiej uzyskać interpretację podatkową?
  • założenia do Nowej Ordynacji Podatkowej.
  • Planowane zmiany w VAT 2015/2016.
  • Odwrotne obciążenie. Nowe wymogi sprawozdawcze – czy dla wszystkich?
  • Wprowadzenie pre-współczynnika odliczenia VAT – jak będzie wyglądało teraz odliczenie VAT?

Miejsce Spotkania:

Budynek Starej Giełdy, Wrocław, Plac Solny 16, Sala Świetlikowa (Parter)

Data Spotkania:

9 kwietnia 2015 roku, godzina 9:00 – 12.00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. Prosimy Państwa o potwierdzenie udziału do dnia 7 kwietnia 2015 roku.

Kontakt i zgłoszenia: [email protected]