Wrocławskie Śniadanie Biznesowe SDZLEGAL SCHINDHELM i AVANTA – Fotorelacja

W dniu 18 września 2014 r. odbyło się kolejne Wrocławskie Śniadanie Biznesowe dla przedsiębiorców organizowane przez SDZLEGAL SCHINDHELM i AVANTA AUDIT pod patronatem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ze strony SDZLEGAL SCHINDHELM spotkanie poprowadzili Tomasz Szarek, Wojciech Dubis oraz Katarzyna Gospodarowicz.

Tematem przewodnim śniadania było przybliżenie słuchaczom bieżącej sytuacji gospodarczej oraz omówienie wybranych aktualności i zmian w przepisach prawa dotyczących firm i przedsiębiorców. Wśród bieżących informacji dotyczących zmian w prawie omówione zostały zmiany do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, projekt ustawy o ochronie praw konsumenta, a także instytucja „Whistleblower” będąca ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców pragnących skutecznie zabezpieczyć się przed naruszeniami przepisów i regulacji.
Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją ze spotkania.

20140918_093414 20140918_093445 20140918_093643 20140918_093710 20140918_103322 20140918_103336 20140918_112832 20140918_113010 20140918_121151 a b c zdjęcie (2)