Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla wszystkich spółek w Polsce

Szanowni Państwo,

13 października 2019 r. rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek dokonania wpisu do rejestru, a następnie jego bieżącej aktualizacji obejmuje, z niewielkimi wyjątkami, wszystkie spółki prawa handlowego w Polsce.

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów wprowadzających Rejestr spółkom grozi kara do 1.000.000 PLN.

Zachęcamy do pobrania ALERTU opisującego podstawowe problemy, które wiążą się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia do rejestru.