REJESTR AKCJONARIUSZY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

REJESTR AKCJONARIUSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

– przygotowane na podstawie informacji udostępnionych przez Komisję Nadzoru Finansowego[1]

Prywatne spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, które przygotowywały się do obowiązkowej dematerializacji akcji mogą chwilę odetchnąć. W piątek (15.05.2020 r.) Prezydentowi RP została przekazana do podpisu Tarcza Antykryzysowa 3.0, która odracza o 3 miesiące dematerializację akcji, jak i obowiązki z nią związane. W tym kontekście, do 30 września 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie zobowiązane do wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, albo podjęcia decyzji i zarejestrowaniu swoich akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Sama dematerializacja stanie się faktem 1 marca 2021 r.

(więcej…)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla wszystkich spółek w Polsce

Szanowni Państwo,

13 października 2019 r. rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek dokonania wpisu do rejestru, a następnie jego bieżącej aktualizacji obejmuje, z niewielkimi wyjątkami, wszystkie spółki prawa handlowego w Polsce.

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów wprowadzających Rejestr spółkom grozi kara do 1.000.000 PLN.

Zachęcamy do pobrania ALERTU opisującego podstawowe problemy, które wiążą się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia do rejestru.