Nowa wysokość opłaty za wpis do KRS

Kolejne udogodnienie dla przedsiębiorców rejestrujących spółki. Zmianą rozporządzenia w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia obniżono opłatę za ogłoszenie w MSIG pierwszego wpisu. Obniżono i to znacznie. Z dotychczasowej 500 złotych na jedynie 100 złotych. Sumując to z opłatą za wpis do rejestru przedsiębiorców w obniżonej obecnie wysokości 500 złotych koszty pierwszego wpisu do rejestru przedsiębiorców to obecnie 600 złotych a nie 1000 złotych jak dotychczas. Zmiana jest oczywiście bardzo dobrym pomysłem. Pytanie tylko dlaczego nie obniżono jednocześnie opłaty za ogłoszenie zmiany wpisu, która nadal wynosi 250 złotych?