Fotorelacja z Wrocławskiego Śniadania Biznesowego

W dniu 17 kwietnia 2014 roku odbyło się kolejne Wrocławskie Śniadanie Biznesowe. Spotkanie poprowadzili Grzegorz Warzocha z Avanta Audit i Tomasz Szarek z SDZLEGAL SCHINDHELM. Tematem przewodnim były aktualności z otoczenia prawno-gospodarczego przedsiębiorców. Wydarzeniu patronowała Polsko-Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Spółka i Prawo. Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją ze spotkania.

DSC09655 DSC09670 DSC09671 DSC09678

Szkolenie: „Programy zgodności z prawem jako skuteczne narzędzie ochrony przedsiębiorcy przed ryzykami z zakresu prawa pracy oraz prawa konkurencji” – 24.04.2014 – SDZLEGAL SCHINDHELM&Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Szanowni Państwo,

wspólnie z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową serdecznie zapraszamy na szkolenie na temat programów zgodności z prawem (compliance) w toku bieżącej działalności przedsiębiorców.

W trakcie szkolenia omówimy najistotniejsze ryzyka prawne, z  którymi na co dzień stykają się przedsiębiorcy w obszarze prawa pracy i prawa konkurencji, oraz opowiemy o sposobach skutecznego eliminowania i zarządzania tymi ryzykami, w ramach m.in. instytucji whistleblower w prawie pracy oraz programów competition compliance.

(więcej…)

Wrocławskie Śniadanie Biznesowe – 17.04.2014 – SDZLEGAL SCHINDHELM & AVANTA AUDIT

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu z cyklu Wrocławskich Śniadań Biznesowych, współorganizowanym przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową, AVANTA Auditors&Advisors oraz Kancelarię Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM.

W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o bieżącej sytuacji gospodarczej oraz omówimy wybrane aktualności i zmiany w przepisach dla firm i przedsiębiorców. Jesteśmy przekonani, iż spotkanie to będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat zagadnień, z którymi mają Państwo do czynienia w codziennej działalności.

Szczegółowy program w załączeniu.

Spotkanie poprowadzą Grzegorz Warzocha, Partner AVANTA Audit oraz Tomasz Szarek, Partner SDZLEGAL SCHINDHELM.

Miejsce Spotkania:

Budynek Starej Giełdy, Wrocław, Plac Solny 16, Sala Świetlikowa (Parter).

Data Spotkania:

17 kwietnia 2014 roku, godzina 9:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegóły w załączonym pliku:

CCIFP_17_04_2014_WROCŁAW

Doing business in China – seminarium Wrocław 7 października 2013

SDZLEGAL SCHINDHELM ma przyjemność zaprosić na kolejne seminarium z cyklu „Doing business in China”.  Seminarium odbędzie się w dniu 7 października 2013 we Wrocławiu.

W trakcie seminarium przedstawione zostaną formalne i prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach. Omówiona zostanie także nieformalna strona relacji biznesowych z partnerami z tego regionu, ze wskazaniem w szczególności na funkcjonujące tam zwyczaje kulturowe oraz praktyki negocjacyjne.

Seminarium adresowane jest do firm które dopiero planują lub już rozpoczęły swą ekspansję w tym regionie Azji. Będzie ono nie tylko okazją do wymiany doświadczeń w relacjach z kontrahentami z Chin ale także szansą na poszerzenie praktycznej wiedzy w tym zakresie.

Seminarium poprowadzi Mec. Raymond Kok – adwokat z biura Schindhelm w Szanghaju. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

Spółka i prawo objęła oczywiście seminarium swoim patronatem.

Szczegóły

Szkolenie 26.09.2013 – Optymalizacja wynagrodzeń członków zarządu i menedżerów z uwagi na koszty podatkowe i ZUS

Umowa o pracę to tradycyjna, ale najdroższa forma współpracy z menedżerem. W wielu wypadkach zmiana formy współpracy lub wypłacanie wynagrodzenia z kilku tytułów może znacząco zwiększyć przychody menedżera, a także  zmniejszyć obciążenia przedsiębiorcy, dla którego menedżer świadczy swoje usługi.

Spółka i prawo zaprasza na kolejne szkolenie organizowane przez SDZLEGAL SCHINDHELM w ramach projektu PRIVATE LAWYER wskazujące na metody optymalizacji wynagrodzeń członków zarządu i menedżerów z uwagi na koszty podatkowe i ZUS. Podczas szkolenia trenerzy wskażą  jak w ramach stałego kosztu przedsiębiorstwa może zmieniać się proporcja obciążeń z tytułu podatków oraz świadczeń wpłacanych do ZUS i kwot wypłacanych menedżerowi, zależnie od rodzaju zawartej z nim umowy.  Opisane zostaną także wymagania, jakie należy spełnić, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe i z tytułu kwot wpłacanych do ZUS oraz ryzyka, wady i zalety proponowanych rozwiązań  z punktu widzenia menedżera i pracodawcy.

Szkoleniu patronuje Spółka i prawo.

Szczegóły

Szkolenie: opodatkowanie spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej na gruncie projektu nowelizacji ustawy o CIT i PIT

Tomasz Szarek Radca Prawny / Redaktor naczelny

Tomasz Szarek Radca Prawny / Redaktor naczelny

Jak już informowaliśmy, 6 sierpnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku CIT i PIT. Zgodnie z jego założeniami spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne od dnia 1 stycznia 2014 roku staną się płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Na jakich zasadach będą opodatkowane spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz ich wspólnicy? Czy sytuacja komplementariuszy i komandytariuszy będzie podobna? Jakie są sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania lub odsunięcie jego skutków w czasie? Czy jest alternatywa dla spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej?

Odpowiedzi na te, oraz na wszystkie inne praktyczne pytania uzyskamy na kolejnym szkoleniu SDZLEGAL SCHINDHELM organizowanym w dniu 19 września 2013 roku.

Szkoleniu patronuje Spółka i prawo.

Szczegóły

Spółka komandytowa objęta podatkiem CIT – w projekcie już od 1 stycznia 2014

Powracamy do szeroko komentowanej kwestii opodatkowania spółki komandytowej podatkiem CIT.  Jak poinformowało we wtorek 6 sierpnia Centrum Informacyjne Rządu, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne od 1 stycznia 2014 r. będą musiały płacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Przewiduje to przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT.

Nowe przepisy przewidują przyznanie podmiotowości prawno-podatkowej także spółce komandytowej (wcześniejsze wersje projektu Ministerstwa Finansów dotyczyły wyłącznie SKA), co oznacza, że wspólnicy spółki komandytowej (komandytariusz i komplementariusz) będą opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z tytułu uczestnictwa w zysku spółki. W przypadku wypłaty zysku na rzecz komplementariusza – będzie on miał prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytową od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez spółkę komandytową podatek ekonomicznie obniżał wypłacony mu zysk spółki.

Obecnie dochody takich spółek nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki a jedynie na poziomie wspólników. Zmiana w systemie opodatkowania oznacza, że spółki te będą – podobnie jak to ma miejsce w innych krajach – płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spolkaiprawo.pl będzie patronem serii szkoleń dotyczących zmian w opodatkowaniu i optymalizacji podatkowej spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Szczegóły wkrótce.

Projekt zakładający odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem za zmowę przyjęty przez Radę Ministrów 23 lipca 2013 roku

23 lipca 2013 Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakładający osobistą odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwem. Komentarz do zapisów projektu jest już dostępny nieodpłatnie na stronach SDZLEGAL SCHINDHELM.

Zachęcamy do lektury.

Redakcja „Spółka i prawo”

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej – „Śniadanie SDZLEGAL SCHINDHELM”

Tomasz Szarek Radca Prawny

Tomasz Szarek Radca Prawny

Brytyjsko Polska Izba Handlowa i SDZLEGAL SCHINDHELM zapraszają na śniadanie biznesowe poświęcone tematowi „Jak wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność wspólników spółki jawnej?”‚

Aktualnie w Polsce zarejestrowane jest ponad 40.000 spółek jawnych. Dla wielu przedsiębiorców jest to nadal podstawowa i najtańsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Często jednak małe firmy o rodzinnym charakterze rozwijają się z biegiem lat do rozmiaru przedsiębiorstwa, z którego działalnością związane jest poważne ryzyko biznesowe. Jest to moment, w którym należy zastanowić się nad metodą ograniczenia lub wyłączenia osobistej odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za jej zobowiązania.

O tym, jakie są zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej, oraz jak wyłączyć lub ograniczyć tą odpowiedzialność będziemy rozmawiać podczas najbliższego „Śniadania SDZLEGAL SCHINDHELM” organizowanego we współpracy z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową. Śniadanie SDZLEGAL SCHINDHELM będzie nie tylko okazją do merytorycznej dyskusji i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości bezpośrednio z prawnikami SDZLEGAL SCHINDHELM, ale także szansą na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów biznesowych z innymi przedsiębiorcami.

Szczegóły