ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH – ZNACZĄCE ZMIANY

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej jako: „Ustawa”). Stanowi ona nową regulację w miejsce już obowiązującej od 2003 r. wprowadzając rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców na rynku. Zgodnie z uzasadnieniem projektu Ustawy będą oni musieli wziąć większą odpowiedzialność za funkcjonowanie swojej firmy i jej dostosowanie do nowych obowiązków. (więcej…)

Kiedy wygaśnie mandat przy powołaniu na kolejną kadencję?

Jak pisaliśmy już na blogu, ustalenie momentu wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki kapitałowej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla samego funkcjonowania spółki (może ona bowiem stanąć przed sytuacją, w której nie ma organów uprawnionych do jej reprezentacji), ale także dla samego członka zarządu, dla którego z okresem pełnionej funkcji wiążą się określone konsekwencje dotyczące jego osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

(więcej…)

Czy można zostać powołanym do zarządu spółki z o.o. w sposób dorozumiany?

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej to nie tylko zakres uprawnień i przywilejów, ale także daleko idąca odpowiedzialność za jej zobowiązania. Należy bowiem pamiętać, że po przy spełnieniu się określonych przesłanek członek zarządu odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki zarówno cywilne, jak i publicznoprawne. Nic dziwnego, iż kluczowym elementem takiej odpowiedzialności będzie ustalenie, czy dana osoba jest członkiem zarządu spółki, a kiedy być nim przestaje. O terminach wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o. pisaliśmy już tutaj.

Czy pomimo zatem wygaśnięcia mandatu członka zarządu może on być nadal traktowany jak członek zarządu? Czy istnieje możliwość powołania na kolejną kadencję w sposób dorozumiany?

(więcej…)

Członek zarządu odpowiada wobec spółki także za przekroczenie granic ryzyka biznesowego

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lipca 2014 roku  (II CSK 627/13) przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia spraw spółki członek zarządu powinien się kierować wyłącznie jej interesem, a zawinione działania dokonane z przekroczeniem granic ryzyka gospodarczego są sprzeczne z interesem spółki i jako naruszające ogólny nakaz określony w art. 201 k.s.h. uzasadniają odpowiedzialność członka zarządu na podstawie art. 293 § 1 k.s.h.

Stanowisko to jest o tyle istotne, iż zmienia dotychczasową praktykę sądów orzekających w sprawach z zakresu odpowiedzialności członków zarządów spółek.

  (więcej…)

Nowy członek zespołu redakcyjnego Spółka i Prawo

Z przyjemnością informujemy, iż do zespołu redakcyjnego Spółka i Prawo dołączył Krzysztof Czekaj – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradzania podmiotom gospodarczym. Krzysztof będzie kierował działem „Spółka i Podatki”, w którym znajdziecie Państwo bieżące informacje i komentarze z zakresu prawa podatkowego.

Tomasz Szarek – Redaktor naczelny

Krzysztof_Czekaj_-_doradca_podatkowy

Składki ZUS dla członków rad nadzorczych

Szykują się zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Sejm uchwalił zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Ustawa poszerza grono podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu o członków rad nadzorczych. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych będą opłacane niezależnie od tego, czy podlegają oni ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia), jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada.

(więcej…)

Zrozumieć zmowę – Wrocławskie Śniadanie Biznesowe SDZLEGAL SCHINDHELM – dodatkowy termin 11 czerwca 2014

Szanowni Państwo,

lista uczestników spotkania „Zrozumieć zmowę” na dzień 10 czerwca 2014 roku jest już niestety zamknięta. Z uwagi jednak na olbrzymie zainteresowaniem tematem zorganizowaliśmy dodatkowy termin spotkania w dniu 11 czerwca 2014 o tej samej porze. Chętnych zapraszamy, zostało jeszcze kilka wolnych miejsc.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres [email protected]  w terminie do dnia 6 czerwca 2014 roku.

 

Zrozumieć zmowę – Wrocławskie Śniadanie Biznesowe SDZLEGAL SCHINDHELM – 10 czerwca 2014

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnym Wrocławskim Śniadaniu Biznesowym organizowanym przez Kancelarię Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce, Brytyjsko-Polską Izbą Handlową oraz AVANTA Auditors&Advisors.

Tym razem tematem naszego spotkania będą niedozwolone porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym spotkaniu?

(więcej…)