Czy sprawnie działający system Compliance może pomóc przedsiębiorcy w walce z oszustwami pracowników?

Współczesne przedsiębiorstwa działają w coraz bardziej skomplikowanym i niepewnym otoczeniu biznesowym, czego dowodem może być m.in. ostatni przypadek kradzieży dokonanej na szeroką skalę przez pracowników Amazon. W podwrocławskich Bielanach, na terenie gminy Kobierzyce, działają obecnie dwa centra logistyczne Amazon – firmy działającej jako sklep internetowy o globalnym zasięgu. Każde z nich zintegrowane jest z Europejską Siecią Dystrybucji, obsługując zamówienia klientów z całej Europy. Wyjaśnić należy, że 4,5 miliona złotych to wartość skradzionego sprzętu przez pracowników Amazon, którzy swój nielegalny proceder praktykowali od 2015 r. Jak to możliwe, że kadra kierująca tak wysoko rozwiniętym przedsiębiorstwem nie była w stanie wcześniej wykryć dokonywanych przestępstw?

Według prokuratury, za okradaniem magazynu stoi grupa pracowników, która systematycznie wynosiła towar. Głównie były to laptopy, drony oraz konsole do gier i ekspresy do kawy. Prokuratura twierdzi, ze wyniesionych zostało ponad 1000 laptopów. Nielegalny proceder został przerwany przez pracowników ochrony dopiero w momencie, gdy kamery monitoringu przyłapały na kradzieży jednego z pracowników, wynoszącego drony o wartych ponad 80 tysięcy złotych. Kamery zarejestrowały moment, gdy auto firmy kurierskiej wywoziło z magazynu wyniesiony nielegalnie towar. Wyjaśnić przy tym należy, że to nie pierwszy przypadek tak szeroko zakrojonej akcji pracowników, polegającej na kradzieży towarów. Warto podkreślić, że przypadki kradzieży mogą się zdarzyć u każdego pracodawcy, jednak współczesne systemy, w tym system Compliance, pomóc mogą w walce z nieuczciwością pracowników.

  • Czym jest System Compliance? Jakie nieprawidłowości wykrywa u przedsiębiorcy?

System Compliance (z angielskiego: „system zgodności”) to system pozwalający zapobiegać powstawaniu szkodliwych naruszeń nie tylko w obszarze prawa, ale również w obszarze nieuczciwych praktyk lub nieetycznych zachowań – ze strony pracowników, jak i ze strony kontrahentów. Stworzenie i skuteczne wdrożenie systemu Compliance u przedsiębiorcy może skutecznie ograniczyć ryzyka związane z popełnianiem przestępstw i naruszaniem prawa lub etyki zawodowej. Jakich zatem ryzyk mogą uniknąć przedsiębiorcy stosujący reguły Compliance? Przede wszystkim chodzi o ryzyka związane z naruszeniami dotyczącymi nieprawidłowej działalności przedsiębiorstwa, a te obejmować mogą cały szereg nadużyć, począwszy od przestępstw gospodarczych, przestępstw finansowych, karnych lub karnoskarbowych, aż po nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej. Co więcej, system Compliance, czyli system przestrzegania odpowiednich reguł w firmie, pomaga zwalczać nieuczciwą konkurencję, dyskryminację, czy mobbing w środowisku pracy, jak również pomaga w walce z korupcją i kradzieżą danych lub mienia.

  • Procedura Whistleblowing

W ramach systemu Compliance, coraz większy nacisk kładzie się także na stworzenie narzędzi pozwalających pracownikom firmy informować o naruszeniach w miejscu pracy. Chodzi o tzw. procedurę zgłaszania nieprawidłowości, czyli „Whistleblowing”.  Opracowanie i wdrożenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w strukturze organizacji, to jedno z głównych wyzwań, jakie stoi przed przedsiębiorcami. Idea procedury Whistleblowing jest taka, aby każdy pracownik/kontrahent (tzw. „sygnalista” lub „whistleblower”) miał możliwość anonimowego przekazania np. Zarządowi lub powołanemu do tego „Compliance Officer’owi” informacji o zauważonych nieprawidłowościach za pośrednictwem specjalnego niezależnego i autonomicznego kanału informacji, który pozwala na anonimowość nadawcy.

Podsumowując, w dobie intensywnie zmieniających się przepisów prawnych, jak również dużej rotacji pracowników, każde przedsiębiorstwo powinno monitorować swoją działalność oraz zadbać o wprowadzenie odpowiednich procedur Compliance. Warto podkreślić, że skuteczny system Compliance to także lepszy wizerunek firmy w oczach jej kontrahentów i konsumentów. W razie ewentualnych sporów sądowych, to również istotny atut przedsiębiorcy, potwierdzający, że firma dopełniła należytej staranności.

Aleksandra Berger