Zrozumieć zmowę – Wrocławskie Śniadanie Biznesowe SDZLEGAL SCHINDHELM – 10 czerwca 2014

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnym Wrocławskim Śniadaniu Biznesowym organizowanym przez Kancelarię Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce, Brytyjsko-Polską Izbą Handlową oraz AVANTA Auditors&Advisors.

Tym razem tematem naszego spotkania będą niedozwolone porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym spotkaniu?

Jesteśmy coraz bliżej wejścia w życie przepisów wprowadzających osobistą finansową odpowiedzialność menadżerów do wysokości 2.000.000,00 złotych za zawarcie porozumień niedozwolonych na gruncie prawa konkurencji. Faktem staje się także możliwość dochodzenia odszkodowań przez podmioty poszkodowane takimi porozumieniami. Jak w tej sytuacji zidentyfikować naruszenia prawa konkurencji? Czym tak naprawdę jest zmowa i jak ją rozpoznać? Czy każde spotkanie z konkurentem, wymiana korespondencji mailowej, rozmowa telefoniczna mogą stanowić źródło zmowy bądź innego niedozwolonego porozumienia?

W ramach naszego spotkania chcielibyśmy umożliwić Państwu poznanie „na żywo” sytuacji, które mogą stanowić naruszenie prawa konkurencji. W tym celu przygotowaliśmy scenariusze określonych sytuacji biznesowych, z którymi każdy z nas może się spotkać. Chcielibyśmy abyście to Państwo wspólnie z nami wcielili się w role przedsiębiorców, a następnie odpowiedzieli na pytanie, które elementy zaprezentowanych zachowań nosiły znamiona praktyk niezgodnych z prawem konkurencji. Dzięki temu łatwiej będzie nam zrozumieć zmowę i dowiedzieć się jak uniknąć odpowiedzialności z nią związanej.

Do kogo skierowane jest nasze spotkanie?

Do osób formalnie i faktycznie zarządzających przedsiębiorstwem, a także do menadżerów i wszystkich innych osób podejmujących w przedsiębiorstwie decyzje handlowe i utrzymujących kontakty z kontrahentami lub konkurentami.

Spotkanie poprowadzą Tomasz Szarek, Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM oraz Jarosław Fidala, Associate w SDZLEGAL SCHINDHELM.

Miejsce Spotkania:

Budynek Starej Giełdy, Wrocław, Plac Solny 16, Sala Świetlikowa (Parter)

Data Spotkania:

10 czerwca 2014 roku, godzina 9:00 – 12.00 (rejestracja uczestników 9.00-9.30)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

UWAGA: ze względu na przyjętą formułę spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres [email protected]  w terminie do dnia 6 czerwca 2014 roku.